ارزیابی رایگانوقت مشاورهسازمان مهاجرتی یونی ویزا

... اقامت دائم ...

مهاجرت از  این طریق،بـر اســاس فلسفه و هدف برنامه های مهاجرت پیش بینی شده  توسط  دولت های ایالتی و یا مرکزی که  اصولا حـول محور تـوسـعـه  اقـتصـادی ،جـذب  سـرمایه گـذاری  و اشتغالزایی،کارآفرینی،  و جذب نخبگان در کسب و کار استوار است متفاوت می‌باشد…

مهاجرت سرمایه گذاری و کسب و کار

به منظور تامین نیروهای کاری متناسب با شرایط و نیازهای استانی و منطقه، هریک از استان‌ها و قلمروها، پیرو توافقاتی که با دولت مرکزی (فدرال) به تعیین مسیرهای مهاجرتی استانی، استانداردها، و شرایط متقاضیان است…

برنامه مهاجرت استانی

سیاستهای دولت فدرال کانادا به منظور تامین نیروی های متخصص بازار کار کانادایی می‌باشد که در نهایت متضمن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد…

مهاجرت نیروی ماهر و متخصص

یکی از سیاست های همیشگی دولت کانادا در دوره های مختلف تاکید بر پیوستن دوباره ، اتحاد، انسجام و یکپارچگی خانواده ها درکانادا می‌باشد و تا کنون در اجرای این سیاستها نسبت به سایر کشورهای پیشرفته پیشگام بوده است…

مهاجرت خویشاوندی

... اقامت موقت ...

این نوع از ویزا برای دیدار از نزدیکان، بستگان، دیدارهای کاری، تجاری، و امور پژوهشی، و گردشگری و بازدید از چشم اندازهای طبیعی کانادا که نیاز به سفر کوتاه مدت می باشند صادر می‌شود…

ویزای دیدار (توریستی)

هر ساله اداره مهاجرت کانادا (IRCC) در راستای جبران کمبود نیروی کار ماهرمتخصص و نیمه ماهر، کارگران فصلی کشاورزی، و یا پرستاران خانگی در بازار کار کانادا، اقدام به صدور ویزا و مجوز کار موقت کارگران خارجی (TFWP) می نماید…

ویزای کاری

کانادا به عنوان یکی از پیشگامان عرصه علم و پژوهش  در جهان امروز مورد توجه بسیاری از  دانش  آموزان  دانشجویان و محققان  از  سراسر  دنیا  حتی  اروپا می‌باشد…

ویزای تحصیلی

... ایستگاه خبری 60 درجه ...

کارت آبی اروپا

کارت آبی اتحادیه اروپا به نیرو های متخصص خارج از اتحادیه اروپا حق زندگی و کار در یکی از کشورهای این اتحادیه را می دهد، مشروط بر اینکه دارای شرایط حرفه ای بالاتر مانند تحصیلات دانشگاهی و قرارداد کاری یا پیشنهاد کاری الزام آور با حقوق بالا در مقایسه با میانگین کشور مورد نظر باشند. کارت آبی اتحادیه اروپا در 25 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا اعطا می شود (در دانمارک و ایرلند اعطا نمی شود)

... اخبار مهاجرت ...

... کافه مهاجر ...

مهاجرت، سفری از مبداء خامی تا مقصد پختگی است که قرنها از اساسی ترین دغدغه های آدمیان بوده است تا با گذر از وضعیت موجود نامطلوب به موقعیت ناموجود مطلوب، بدنبال دیدار باخویش در سرزمین تازه بوده اند.

در برنامه کافه مهاجر بر آن هستیم تا تجربه زیسته موکلان و عزیران را با شما همراهان عزیز به اشتراک بگذاریم تا چراغ راه برای تصمیم گیری عاقلانه و‌واقع بینانه ای از آینده پیش رو در مهاجرت بر افروخته باشیم و هم رسالت مسئولیت اجتماعی مان را به انجام رسانده باشیم.

شما نیز میتوانید دغدغه ها و پرسشهای اساسی خود را عزیزان حاضر در کافه مهاجر بپرسید تا از تجربه زیسته و عینی ایشان در مسیر “مهاجرت هوشمندانه” بهره مند گردید

هوشمندانه مهاجرت کنید!