آنتیگوا باربودا

جزایر گرمسیری آنتیگوا و باربودا ، کشور مستقل مشترک المنافع ، در قلب کارائیب حدود هزار مایل در شرق جامائیکا و حد واسط ترینیداد در سواحل آمریکای جنوبی واقع شده است. 

ایالت دوقلوی آنتیگوا و باربودا از دو جزیره هم نام و چندین جزیره کوچک تشکیل شده است و یکی از زیباترین جزایر جهان است. در میان اقیانوس اطلس و کارائیب واقع شده و به دلیل سواحل پر از صخره ، جنگل های بارانی و استراحتگاه ها شناخته شده است. بیشتر جمعیت آنتیگوا و باربودا انگلیسی زبان هستند و در پایتخت ، سنت جان ، جایی که موزه ملی آثار باستانی و استعماری را نشان می دهد ، زندگی می کنند.

 

برنامه های مهاجرت سرمایه گذاری (تابعیت از طریق سرمایه گذاری)