اقامت قرمز-سفید-قرمز

اقامت در برنامه Red-White-Red Card

کسانی که تابعیتی خارج از مرزهای اتحادیه اروپا دارند می توانند برای اخذ اقامت اتریش در برنامه های مختلف اقامتی اقدام کنند. از جمله ی این برنامه های اخذ اقامت Red-White-Red Card   می باشد که شامل چند زیر برنامه است.

مزایای Red-White-Red Card:

1- اقامت به مدت 24 ماه برای متقاضی صادر خواهد شد. 

2- خانواده ی متقاضی نیز می توانند برای اقامت اقدام کنند. 

متقاضیان باید شرایط یکی از برنامه های اخذ اقامت Red-white-Red Card  را داشته باشند. 

 

نیروی متخصص ماهر: 

برای حضور در اتریش ذیل این برنامه متقاضیان می توانند در دو مسیر اقدام نمایند: 

1- اخذ ویزای جویای کار 

2- اقدام از کشور مبدا 

در هر دوی این روش ها داشتن پیشنهاد کاری محکم از کارفرمای اتریشی شرط اصلی اقدام می باشد. در این برنامه فاکتورهای مهم دیگری برای کسب امتیاز حداقل 70 از مجموع 100 امتیاز وجود دارند، نظیر سن، تحصیلات، دانش زبان، سابقه کار و میزان حقوق پیشنهادی در قرارداد.

 

نیروی کار در مشاغل خاص: 

هنرمندان، ورزشکاران و مشاغلی از این دست نیز این فرصت را دارند در صورتی که پیشنهاد شغلی مناسبی با حداقل حقوق 3.330 یورو برای متقاضیان بالای 30 سال و 2.775 یورو برای متقاضیان زیر 30 سال داشته باشند و از مجموع 90 امتیاز ممکن 55 امتیاز را کسب نمایند می توانند کاندیدای اخذ این اقامت باشند.

 

نیروی کار در مشاغل مورد نیاز : 

اتریش هرساله لیستی از مشاغل مورد نیاز خود را منتشر می کند. در صورتی که بتوانید در یکی از این رشته های شغلی پیشنهار کاری دریافت کنید در کنار داشتن فاکتورهای دیگر و کسب 55 امتیاز از 90 امتیاز در این برنامه می توانید کاندیدای اخذ اقامت اتریش باشد. از جمله مشخصه ی اصلی این برنامه اثبات مهارت های حرفه اش شما است. 

 

برنامه ی خود اشتغالی: 

اگر علاقمند به سرمایه گذاری و یا خود اشتعالی هستید در صورتیکه طرح شماواجد شرایط مورد نظر دولت اتریش باشد به شرط دارا بودن یکی از شرایط ضروری که به آن اشاره می کنیم می تواند شما را کاندیدای اخذ اقامت اتریش نماید. 

1- سرمایه مورد نیاز طرح شما حداقل 100 هزار یورو باشد. 

2- طرح سرمایه گذاری شما باعث ایجاد اشتغال در اتریش شود. 

3- به انتقال دانش و یا تکنولوژی به اتریش بیانجامد 

4- طرح شما برای اقتصاد منطقه ای در اتریش از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. 

 

برنامه ی استارتاپ: 

اتریش نیز در کنار خیلی از کشورهای اروپایی اهمیت ویژه ای را برای بینانگذاران طرح های استارتاپی قائل است یکی از راه های مهم اخذ اقامت اتریش داشتن ایده های استارتاپی است. این ایده ها باید شرایط زیر را داشته باشند : 

1- طرح خلاقانه، نواورانه باشد. 

2- در قالب تاسیس یک شرکت تجاری انجام شود 

3- بنیان گذاران در مدیریت شرکت و طرح نقش اساسی داشته باشند 

4- سرمایه شرکت حداقل 50 هزار یورو باشد و بنیان گذاران حداقل 50 درصد از سهام شرکت را داشته باشند. 

5- بنیان گذاران بتوانند حداقل 50 امتیاز از مجموع 85 امتیاز ممکن را از معیار های سن، تحصیلات، زبان و … بدست بیاورند.