اقامت از طریق کارت آبی

اقامت از طریق اعطای Blue Card برای یک دوره ی 4 ساله به فرد متقاضی اجازه اقامت در اسلواکی داده می شود و پس از آن می تواند برای تمدید و یا تبدیل آن به اقامت دائم اقدام کند.

نیازمندی ها:

  • تحصیلات دانشگاهی معتبر 
  • داشتن قرارداد رسمی کار با اعتبار یک ساله 
  • حقوق معادل 1.5 برابر متوسط حقوق رشته ی مرتبط