در این نوع اقامت، افراد با ثبت شرکت اقامت کشور اسلواکی و کل حوزه شنگن را دریافت می نمایند. با اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت، فرد و خانواده اش امکان کار، زندگی و تحصیل را در تمام کشورهای حوزه شنگن خواهند داشت و از حقوق و مزایایی مثل  زندگی، کار، سفر و تحصیل در هر یک از کشورهای حوزه شنگن، امکان اخذ اقامت اروپا و امکان اخذ تسهیلات بانکی و وام در کل اتحادیه اروپا مثل همه شهروندان اروپا برخوردار خواهند بود.