ویزای تحصیلی

دانشگاه های آلمان قطعا در میان بهترین دانشگاه های جهان قرار دارند و فرصت خوبی را برای ساختن آینده ای درخشان در اختیار علاقه مندان ایجاد کرده اند. 

ممکن است برخی در برخی دوره های دانشگاهی نیازمند اثبات مهارت های زبان آلمانی خود باشید اما در دوره های تحصیلی پایین تر آموزش زبان به صورت پیش نیاز در شروع دوران تحصیل برای شما ارائه خواهد شد. 

اجازه اقامت تحصیلی برابر با دوران تحصیل می باشد و می توان آن را برای یکسال و تحت شرایطی برای دو سال تمدید کرد، اما ویژگی مثبت ویزای تحصیلی این است که متقاضی می تواند بعد از  گرفتن مدرک به مدت 18 ماه ویزای جویای کار اخذ نماید و در صورت شاغل شدن در یکی از برنامه های Work Permit و یا Blue Card برای گرفتن اقامت اقدام نماید. 

ما در یونی ویزا در اخذ پذیرش مناسب دانشگاهی متناسب با تخصص و تحصیلات شما همراهتان خواهیم بود.