شرایط اقامت در انگلستان 

– اگر شهروند اتحادیه اروپا هستید و تا 31 دسامبر 2020 در انگلیس زندگی کرده اید ، می توانید پس از 30 ژوئن 2021 به زندگی درانگلستان ادامه دهید . اگر می خواهید از 1 ژانویه 2021 به انگلستان بروید ، ممکن است نیاز به درخواست ویزا داشته باشد . 

– شما در صورتیکه با عناوین زیر کارت سکونت داشته باشید ، می توانید درخواست اقامت بدهید : 

الف) پناهنده یا شخصی که از حمایت بشردوستانه برخوردار است . 

ب) شریک زندگی فردی باشید که در انگلیس اقامت دارد . 

پ) والدین کودکی باشید که در انگلیس اقامت دارد . 

 

روش های درخواست تابعیت انگلیس  

– اگر والدین شما انگلیسی باشند . 

– اگر در انگلیس متولد شده باشید با توجه به زمان تولد و شرایط والدین می توانید واجد شرایط درخواست تابعیت باشید . 

– اگر با یک شهروند انگلیسی ازدواج کرده اید ، در صورتی که در 3 سال گذشته در انگلیس زندگی کرده باشید می توانید واجد شرایط درخواست تابعیت باشید . 

– اگر ۵ سال اقامت مداوم در انگلستان داشته باشید . 

– اگر قبلاً تابعیت انگلیس داشته اید و از آن انصراف دادید . 

– اگر شما یا اعضای خانواده شما از اتحادیه اروپا ، منطقه اقتصادی اروپا یا سویس هستید ، بعد از ۵ سال زندگی در انگلستان می توانید درخواست اقامت بدهید . 

– اگر وضعیت «اقامت دائم» دارید به طور خودکاراقامت دائم را دریافت می کنید. 

– اگر شما یک شهروند از کشورهای مشترک المنافع هستید. برخی از شهروندان کشورهای مشترک المنافع “حق اقامت” در انگلیس دارند . این بدان معناست که شما می توانید در انگلیس بدون محدودیت مهاجرت زندگی یا کار کنید . 

ممکن است واجد شرایط درخواست تابعیت در طرح “ویندراش” باشید اگر : 

۱- شما یا یکی از والدینتان قبل از سال 1973 وارد انگلستان شده باشید .  

۲- شما دو سال تمام در انگلیس زندگی کرده باشید .

 

زبان انگلیسی

اگر درخواست تابعیت یا اقامت در انگلستا ن می کنید و ۱۸ سال به بالا هستید ، ممکن لازم باشد دانش زبان انگلیسی خود را ثابت کنید . که به هر یک از طرق زیر می توانید آنرا اثبات نمایید : 

۱-  دارای مدرک زبان انگلیسی معتبر در یکی از سطوح B1، B2، C1، C2 باشید . 

۲- دارای تحقیق معتبر به زبان انگلیسی باشید .