بلغارستان در جنوب شرقی اروپا، هم مرز با رومانی، صربستان، مقدونیه ، یونان و ترکیه و در امتداد خط ساحلی دریای سیاه ، مناطق کوهستانی و بسیاری از رودخانه ها قرار دارد با آب و هوای معتدل و قاره ای ، با تابستان های گرم و بارش برف سبک در زمستان. 

بلغارستان دارای ۷.۳ میلیون نفر جمعیت است که ۱۸٪ آن در پایتخت صوفیه زندگی می کنند و کمترین نرخ مالیات بر درآمد در اتحادیه اروپا (۱۰٪ مالیات ثابت برای اشخاص و شرکت ها) را داراست. 

بلغارستان از سال ۲۰۰۷ عضو اتحادیه اروپا است. زبان رسمی در بلغارستان، بلغاری است، اما درصد زیادی از مردم انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی نیز صحبت می کنند.