ویزای سرمایه گذاری

طبق بند 12 قانون شماره 5901 شهروندی ترکیه در سال 2018 ، سرمایه گذاران خارجی از شرایط خوب و مزایای منحصر به فردی برای اخذ پذیرش شهروندی ترکیه بهره مند شده اند. 

سرمایه گذاران خارجی با خرید یک دارایی غیر منقول به ارزش 250،000 دلارآمریکا یا معادل آن به نرخ ارز خارجی یا لیرترکیه ، به همراه یک متن الحاقی در ثبت املاک دال بر اینکه سرمایه گذار تا سه سال قصد فروش این ملک را نخواهد داشت ، منجر به صدور سند توافق برای ایشان خواهد شد.

شرایط لازم :

👈خرید یک دارایی غیر منقول به ارزش 250،000 دلارآمریکا

👈سند قانونی برای عدم فروش ملک به مدت سه سال

👈گزارش ارزیابی بها بنگاه معاملات ملکی برای تایید ارزش 250،000 دلاری ملک

👈عدم سوء پیشینه

👈عدم بیماری مسری

 

مزایا: 

📌 سفر به 114 کشور بدون ویزا 

📌 پذرش شهروندی کامل 

📌 عدم نیاز حداقل اقامت در ترکیه 

📌 فرزندان زیر 18 سال ، تحت تکفّل محسوب می شوند 

📌 عدم نیاز به آزمون زبان 

📌 خدمات آموش و درمانی رایگان 

📌 پل ارتباطی بین شرق و غرب 

📌 بررسی درخواست ها بین شش تا ده ماه

 

شرایط سرمایه گذاری

1.سرمایه گذاری فردی: 

سرمایه گذاری به ارزش 250،000 دلار آمریکا در املاک بنگاه معاملات ملکی که در مناطق عالی و دارای قیمت رقابتی بازار و ارزش بها بالا هستند. 

هزینه کمیسیون معاملات ملکی : %2.5 

هزینه مدیریت پرونده : %1 برای متقاضی اصلی  به علاوه 250 دلار آمریکا برای هر فرد وابسته به متقاضی 

هزینه قانونی : 6000  دلار آمریکا هزینه های مازاد ثبت مربوط به خرید ملک و درخواست شهروندی : حدود 500 دلار آمریکا 

برای پروژه های خاص –استثنا- مالیات خرید و فروش تا %1.5 

 

2.سرمایه گذاری گروهی: 

کل سرمایه گذاری به مبلغ 1 میلیون دلار آمریکا و حداقل 250،000 دلار آمریکا برای هر متقاضی ، سرمایه گذاری باید درمجموعه ایی خاص از املاک کم بها و یا طرح های درحال توسعه بنگاه معاملات ملکی انجام شود . 

هزینه کمیسیون معاملات ملکی : %2.5 

هزینه مدریت پرونده : %1 برای متقاضی اصلی  به علاوه 250 دلار آمریکا برای هر وابسته متقاضی 

هزینه قانونی : 6000  دلار آمریکا 

هزینه های مازاد ثبت مربوط به خرید ملک و درخواست شهروندی : حدود 500 دلار آمریکا 

برای پروژه های خاص –استثنا- مالیات خرید و فروش تا %1.5