شرایط لازم: 

👈داشتن یک پاسپورت معتبر

👈عدم سوء پیشینه 

👈نبودن در لیست افرادی که دارایی شان در محدوده مرز های کشورهای اتحادیه اروپا بسته است . 

👈داشتن اجازه اقامت به مدت شش ماه قبل از پذیرش شهروندی 

👈داشتن یک ویزای شنگن معتبر

 

مزایا:

📌 براساس تحلیل و نتیجه وب سایت مالی “Value Penguin”  در سال 2015 ، قبرس جزو 5 کشور امن جهان است . 

📌 براساس داده های وب سایت “knight Frank” در سال 2016 ، قبرس جزو 4 کشور برتر برای بازنشستگی است . 

📌 براساس داده های وب سایت “Eurostat” ، قبرس دارای بیشترین سرانه سواحل پرچم آبی بر اساس استانداردهای محیط زیستی ِ اتحادیه اروپاست.

📌 پروسه سریع پذیرش شهروندی درحدود شش ماه 

📌 عدم نیاز به  زبان 

📌 والدین متقاضی درصورت تملک یا داشتن سهمی به ارزش 500،000 یورو در یک ملک مسکونی متعلق به متقاضی اصلی ،  واجد شرایط می شوند . 

📌 دوملیتی بودن به رسمیت شناخته می شود . 

📌 نرخ پایین مالیات و تجارت آزاد در محدوه اتحادیه اروپا 

📌 حق زندگی ، کار و تحصیل در اروپا و توانایی مالکیت دارایی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا 

📌 موقعیت جغرافیایی راهبردی ، پل ارتباطی بین اتحادیه اروپا ، خاورمیانه و شمال آفریقا

 

شرایط سرمایه گذاری : 

1.مالکیت دائمی و خصوصی یک ملک مسکونی به ارزش حداقل 500،000 یورو به همراه مالیات بر ارزش افزوده قابل اجرا

 

2. انتخاب یکی از شرایط سرمایه گذاری معیّن به ارزش 2 میلیون یورو و نگهداری آن به مدت سه سال ، که شرح آن در زیر خواهد آمد: 

– پروژه های توسعه زیربنا و گسترش زمین و ملک 

متقاضی باید با دو میلیون یورو در ساخت ملک سرمایه گذاری کند یا به همین ارزش بها یک ملک خریداری کند . 

 

– خرید ، راه اندازی یا مشارکت در شرکت ها وانجام فعالیت های تجاریِ داخل کشور 

متقاضی می تواند با سرمایه گذاری به ارزش حداقل دو میلیون یورو در زمینه خرید ، ایجاد شرکت و یا مشارکت در داد و ستدهایی که  در قبرس فعالیت می کنند ، واجد شرایط شود . این مشاغل و شرکت ها باید حداقل 5 شهروند قبرسی یا اروپایی را استخدام کنند . 

 

– سرمایه گذاری در دارایی های شرکت ها و سازمان های قبرسی 

متقاضی باید حداقل دو میلیون یورو در بودجه های مقررشده در جمهوری قبرس سرمایه گذاری کند و باید دارایی های خریداری شده را به مدت سه سال نگه دارد . 

 

– ترکیبی از موارد بالا 

متقاضی میتواند حداقل دو میلیون یورو در ترکیبی از شرایط موارد بالا سرمایه گذاری کند . متقاضی همچنین می تواند در اوراق قرضه دولت به ارزش حداکثر 500،000 یورو سرمایه گذاری و باید آن را به مدت سه سال حفظ کند.