یکی از سیاست های همیشگی دولت کانادا در دوره های مختلف تاکید بر پیوستن دوباره ، اتحاد، انسجام و یکپارچگی خانواده ها در کانادا می‌باشد و تا کنون در اجرای این سیاست ها نسبت به سایر کشورهای پیشرفته پیشگام بوده است.

در این روش از مهاجرت، افرادی که بالای ۱۸ سال و دارای شهروندی و یا اقامت دائم در کانادا باشند به شرط احراز سطحی از توانایی مالی و یا عدم اتکاء به دریافت کمک های مالی از دولت، می‌توانند نسبت به مهاجرت عزیزانشان (همسر، فرزند، فرزند خوانده، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، برادر، خواهر، و در بعضی از موارد خاص دیگر بستگان نزدیک) اقدام نمایند.

در این مسیر اداره مهاجرت و افسر ویزا شرایط هر دو طرف (حامی و حمایت شونده) به ویژه اسپانسر را به دقت لحاظ و سپس اقدام به تصمیم گیری می‌کند. اگر تصمیم به مهاجرت از این طریق نموده اید به منظور بررسی و ارزیابی جامع و دقیق‌تر و تعیین احراز شرایط لازم خود و یا عزیزانتان هم اکنون می‌توانید با ما تماس بگیرید.