اگر به دنبال سرمایه گذاری در خارج از کشور هستید، آلمان می تواند یکی از گزینه های مناسب برای این منظور باشد. این ویزا شامل افرادی می شود که بخواهند بصورت خود اشتغال Freelancer و یا با راه اندازی کسب و کار وارد آلمان شوند.

با ویزای خود اشتغالی متقاضی و خانواده ی او اجازه ی اقامت 3 ساله در این کشور را خواهند داشت و در صورتی که بتوانند از عهده ی مخارج خود و خانواده ی خود برآیند، می توانند این مدت را تمدید کرده و با داشتن شرایط برای اقامت دائم این کشور اقدام نمایند.

داشتن سابقه ی مدیریتی و یا کارآفرینی، امکان ایجاد اشتغال، توانایی در تامین مالی کسب و کار و مواردی از این دست می تواند شانس موفقیت شما را در اخذ این ویزا بالا ببرد.