اقامت سرمایه گذاری

اقامت سرمایه گذاری همواره از جمله اقامت های جذاب در اکثر کشورهای دنیا بوده است. هلند نیز سعی کرده است با قرار دادن شرایطی هدفمند سعی در جذب سرمایه های خارجی در ازای اعطای اقامت نماید.

شرایط سرمایه گذاری در هلند:

  • حداقل سرمایه گذاری 1,250,000 یورو
  • کسب و کار بتواند حداقل 2 شرط از سه شرط زیر را برآورده کند:

1. در طول  سال بتواند حداقل 10 شغل ایجاد کند.

2. سرمایه گذاری یا در بخش های 9 گانه مورد تایید این کشور باشد و یا طرح های استارتاپی و نوآورانه در حوزه های تکنولوژی و غیر تکنولوژی بوده و یا در راستای افزایش نوآوری در شرکت های هلندی باشد.

3. بتواند به اهداف غیر اقتصادی چون افزایش و تولید دانش، جذب مشتری و سرمایه گذار و همچنین ایجاد شبکه و بسترهای اجتماعی نیز برسد.

 

اقامت سرمایه گذاری هلند برای یک دوره ی 3 تا 5 ساله به متقاضی اعطا می شود که پس از اتمام این دوره متقاضی می تواند درخواست تمدید آن را نماید.