ویزای کاری

در هلند نیز به مانند اکثر کشورهای اروپایی با داشتن پیشنهاد کاری معتبر می توانید نسبت به اخذ اقامت کاری اقدام کنید. اقامت کاری در هلند شاخه های متنوعی دارد که فصل مشترک تمامی آنها داشتن پیشنهاد کاری است، البته در بعضی از این برنامه ها داشتن تحصیلات عالی و میزان مشخصی از حقوق و همچنین طول مدت قرارداد از شروط اقامت می باشد.