اتریش یکی از بهترین سیستم های آموزشی در اروپا را دارد و سالانه مقصد تحصیلی بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان بین المللی است. با داشتن پذیرش تحصیلی معتبر می توانید کاندیدای اخذ اقامت تحصیلی در اتریش باشید.

از جمله مزایای اقامت تحصیلی اتریش:

1- متقاضی می تواند 20 ساعت در هفته کار کند.

2- پس از پایان تحصیل متقاضی به مدت 12 ماه ویزای جویای کار خواهد داشت.

3- در صورتیکه متقاضی بتواند در 12 ماه پس از تحصیل پیشنهاد شغلی دریافت کند بدون نیاز به ورود به سیستم امتیازبندی و نیز اخذ تاییده کاری می تواند برای اقامت در برنامه Red-White-Red Card اقدام نماید.

4- متقاضی می تواند همسر و فرزندان خود را همراه خود به اتریش بیاورد.