برنامه اجازه اقامت طلایی پرتغال، یک برنامه 5 ساله اقامت از طریق سرمایه گذاری برای اتباع غیر اتحادیه اروپا است ، که فقط به طور متوسط به هفت روز اقامت در سال در پرتغال نیاز دارد که می تواند پس از پنج سال به شهروندی منتهی گردد. 

 

شرایط کسب اقامت 

اقامت از روش خرید ملک: 

1. خرید ملک با حداقل ارزش 500،000 یورو 

2. خرید املاک و مستغلات با حداقل ارزش 350،000 یورو برای بازسازی املاک مسن تر از 30 سال یا در مناطقی که برای نوسازی تعیین شده اند، 

توجه: اگر سرمایه گذار ملکی را در یک منطقه کم تراکم جمعیت، (کمتر از 100 نفر در هر کیلومتر مربع یا با تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر از 75٪ از میانگین ملی) خریداری کند ، حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز 20 درصد کاهش می یابد (280،000 یورو یا 400،000 یورو)

 

اقامت از روش انتقال سرمایه 

1. حداقل 1 میلیون یورو انتقال سرمایه به حساب بانکی پرتغال یا پروژه های سرمایه گذاری مصوب دولت. 

2. حداقل 350,000 یورو سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیقاتی که بخشی از سیستم علمی و فناوری ملی است. 

3. حداقل  250,000یورو سرمایه گذاری برای بازسازی یا نگهداری از میراث فرهنگی و میراث ملی یا حمایت از تولیدات هنری. 

4. حداقل 500,000 یورو سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، یا در کسب و کار برای نگهداری یا ایجاد 5 شغل جدید. 

 

اقامت از روش کسب و کار 

1. ایجاد حداقل 10 شغل جدید