این دو مسیر از مهاجرت که بیشتر به عنوان مهاجرت کاری یا تخصصی شناخته می‌شود از سیاستهای دولت فدرال کانادا به منظور تامین نیروی های متخصص بازار کار کانادایی می‌باشد که در نهایت متضمن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد. مهاجرت از طریق این دو روش با احراز شرایط تعیین شده از سوی دولت فدرال و کسب حداقل امتیاز ثابت اولیه لازم فعلی (۶۷ از ۱۰۰) و امتیاز پویای سیستم رتبه بندی جامع (CRS) از طریق سیستم Express Entry) EE) ممکن می‌گردد. جدول زیر نمای کلی این سیستم می‌باشد که در آن فاکتور های شش گانه و حداکثر و حداقل امتیاز لازم برای ورود به سیستم انتخاب نهایی متقاضیان ارائه می‌شود:

 فاکتور  حداکثر امتیاز
 زبان (انگلیسی/فرانسه)  28
 تحصیلات  25
 سن 12
 تجربه کاری 15
 پیشنهاد کاری معتبر 10
 سازگاری 10


نکته: در این مسیر داشتن فاکتورهای دیگری همچون داشتن بستگان درجه اول بالای ۱۸ سال که مقیم دائم و یا شهروند کانادا باشند و یا صلاحیت هاو یا مهارت های همسر امتیاز و یا تاثیر مثبت دارند. از آنجایی که صلاحیت ها و امتیازات هر شخصی در گام اول به طور کاملا مستقل ارزیابی می‌ گردد، به منظور بررسی و ارزیابی جامع و دقیق‌تر و تعیین احراز شرایط لازم خود و یا عزیزانتان برای مهاجرت از این طریق هم اکنون می‌توانید با ما تماس بگیرید.