ویزای دیدار (توریستی) کانادا برای دیدار از نزدیکان، بستگان، دیدارهای کاری، تجاری، و امور پژوهشی و گردشگری و بازدید از چشم اندازهای طبیعی کانادا که نیاز به سفر کوتاه مدت دارند صادر می‌شود. این روش بهترین و موثرترین روش برای ارزیابی کانادا برای تصمیم گیری و اقدام به مهاجرت دائم می‌باشد. 

در صدور این نوع ویزا، افسر مهاجرت با بررسی اسناد و مدارکی مانند تمکن مالی و وضعیت شغلی متقاضی به دنبال حصول اطمینان از ترک به موقع کانادا می‌باشد. 

این ویزا با توجه به شرایط مختلف و نهایتاً و صرفاً با تشخیص و تصمیم افسر ویزا (Visa Officer) می‌تواند به صورت یک بار ورود (Single Entry) و یا چند بار ورود (Multiple Entry) صادر گردد. در هر صورت دارنده ویزا نمی تواند بیش از ۶ ماه متوالی در کانادا بماند؛ اگرچه افسر مرزبانی (CBSA) می‌تواند در هنگام ورود دارنده ویزا، محدودیت هایی بر مدت زمان و شرایط ویزا و اقامت وی وضع و یا حتی اقدام به ممانعت از ورود وی به کشور نماید. 

اگر اندیشه سفر و بازدید از کانادا را در سر دارید هم اکنون با ما تماس بگیرید تا با خیالی آسوده و بهره گیری از تخصص و تجربه ما این امر برایتان محقق گردد.