هر ساله اداره مهاجرت کانادا (IRCC) در راستای جبران کمبود نیروی کار ماهر متخصص و نیمه ماهر، کارگران فصلی کشاورزی، و یا پرستاران خانگی در بازار کار کانادا، اقدام به صدور ویزا و مجوز کار موقت کارگران خارجی (TFWP) می نماید. این ویزا از لحاظ طبقه بندی در زمره اقامت موقت قرار می‌گیرد ولی صدور آن می‌تواند فرصتی طلایی برای کسب تجربه کانادایی و اخذ اقامت دائم و شهروندی فراهم کند. مدت زمان اعتبار ویزا به عوامل مختلفی بستگی دارد که می‌تواند از چند ماه تا چند سال باشد. 

تقاضای این ویزا با ثبت درخواست کتبی تقاضای استخدام نیروی کار واجد شرایط خارجی از سوی کارفرمای واجد شرایط کانادایی در اداره توسعه اجتماعی و اشتغال کانادا (ESDC) جهت اخذ مجوز (LMIA / ارزیابی اثر استخدام بر بازار کار کانادا) و یا شخص متقاضی آغاز می‌شود. سپس در گام بعدی، اداره مهاجرت پس از استعلام اعتبار پیشنهاد کاری از اداره توسعه اجتماعی و اشتغال کانادا اقدام به بررسی صلاحیت های شغلی لازم، مهارت ها و دانش زبان انگلیسی یا فرانسه و در نهایت صدور ویزای کار برای متقاضیان واجد شرایط می نماید. 

به علاوه امروز، پیشنهاد کاری (Job Offer) مشروط (مشروط به اخذ سند LMIA) عموما از ابتدا برای پشتیبانی از تقاضای مهاجرت دائم و کسب امتیاز بیشتر در سیستم ورود سریع (Express Entry) مورد استفاده قرار می‌گیرد که در بعضی از مسیرهای مهاجرتی مانند برنامه مهاجرت استانی (PNP) تاثیر بسزایی در موفقیت متقاضیان و تسریع فرایند مهاجرت دائم دارد. البته در مواردی نیز اخذ مجوز کار باز یا غیر مشروط (Open Work Permit) مانند ویزای کار همسر دانشجو بدون نیاز به LMIA می‌باشد که غالبا به همراه ویزای تحصیلی دانشجو صادر می‌گردد. 

اگر شما نیز به دنبال فرصتی طلایی برای مهاجرت از طریق مهارت های شغلی خود می باشید هم اکنون با تیم ما در یونی ویزا تماس بگیرید.