اخذ اقامت دائم بلغارستان از طریق سرمایه گذاری

در این روش، دارندگان اقامت دائم بلغارستان ضرورتی برای حضور در کشور ندارند ولی در صورت تمایل می توانند در این کشور کار، زندگی و یا تحصیل

نمایند. دارندگان اقامت دائم بلغارستان در خارج ازبلغارستان مالیات بر درآمد پرداخت نمی کنند و مادامی که سرمایه آن ها در بلغارستان باشد اقامت

دائم آن ها محفوظ است. دارندگان اقامت دائم بلغارستان بعد از۵ سال اقامت دائم می توانند برای پاسپورت بلغارستان اقدام نمایند. 

 

شرایط اخذ اقامت دایم بلغارستان از روش سرمایه گذاری 

  • حداقل ۱۸ سال سن 
  • داشتن پاسپورت معتبر و اقامت قانونی در کشور محل سکونت 
  • سرمایه گذاری به مبلغ ۵۲۰,۰۰۰ یورو در اوراق قرضه دولتی برای مدت ۵ سال و یا پرداخت مبلغ ۱۸۰,۰۰۰یورو برای یک بار 
  • عدم نیاز به مدرک زبان، تجربه مدیریت و تحصیلات