مهاجرت سرمایه گذاری

شرایط لازم : 

👈عدم سوء پیشینه 

👈دارای یک شخصیت عالی 

👈دارای مقداری دانش زبانی 

👈دارای شرایط عالی سلامت 

 

مزایا  : 

📌 عدم نیاز حضور فیزیکی برای اقامت 

📌 شامل فرزندان تحت تکفل تا 28 سال 

📌 شامل دختران مجرد زیر 28 سال که کاملا از طرف متقاضی اصلی حمایت می شوند و با او زندگی می کنند . 

📌 شامل والدین ، پدر و مادربزرگ تحت تکفل بالای 55 سال 

📌 عدم نیاز به  پیشینه آموزشی 

📌 عدم نیاز به تجربه مدیریتی 

📌 سفر بدون ویزا به 110 کشور که شامل کشورهای حوزه شینگن اروپا ، انگلستان ، هنگ کنگ ، مالزی ، سنگاپور و ترکیه می شود . 

📌 عدم اخذ مالیات برای کسانی که مقیم نیستند . 

 

شرایط سرمایه گذاری : 

اهدا بودجه دولت

الف ) درخواست تک نفره 

یک متقاضی تک نفره می تواند 100،000 دلار آمریکا سرمایه گذاری کند . 

 

ب) درخواست خانواده شماره یک (متقاضی + همسر ) 

در صورت داشتن همسر تحت تکفل ، متقاضی می تواند 175،000 دلار آمریکا سرمایه گذاری کند . 

 

پ) درخواست خانواده شماره دو (متقاضی + دو فرزند زیر 18 سال ) 

در صورت داشتن دو فرزند ، متقاضی میتواند 200،000 دلار آمریکا سرمایه گذاری کند . 

 

ت) درخواست خانواده شماره سه (متقاضی + همسر +دو فرزند) 

در صورت داشتن یک همسر و دو فرزند ، متقاضی میتواند 200،000 دلار آمریکا سرمایه گذاری کند . یرای هر فرد وابسته اضافی ، یک مبلغ مازاد به ارزش 50،000 دلار آمریکا مورد نیاز است . 

 

سرمایه گذاری دراملاک و مستغلات 

متقاضی می تواند با خرید یک ملک به ارزش حداقل 200،000 دلار آمریکا در یک توسعه ملکی مورد تایید دولت سرمایه گذاری کند . سرمایه گذاری باید حداقل به مدت سه سال حفظ شود . بعد از پنج سال نگهداری و فروش آن ، خریدار بعدی نیز واجد شرایط شهروندی می شود .