در کانادا به منظور تامین نیروهای کاری متناسب با شرایط و نیازهای استانی و منطقه، هریک از استان‌ها و قلمروها، پیرو توافقاتی که با دولت مرکزی (فدرال) به تعیین مسیرهای مهاجرتی استانی، استانداردها، و شرایط متقاضیان همانند، تمایل به زندگی در آن ایالت، مهارت، تحصیل، و تجربه کاری اقدام و سپس شایسته ترین افراد را در راستای توسعه اقتصادی ایالت پذیرش می نمایند.

این روش، شامل سه مرحله اساسی است: نخست، پذیرش اولیه متقاضیان توسط استان‌ها و صدور گواهی پذیرش؛ سپس ارزیابی قابلیت پذیرش بودن نهایی کاندیداها (بررسی سوابق کیفری ، امنیتی و سلامت )؛ و در پایان، صدور ویزای اقامت دائم برای کاندیدا های واجد شرایط و موفق.

به منظور بررسی و ارزیابی جامع و دقیق‌تر و تعیین احراز شرایط لازم خود و یا عزیزانتان برای مهاجرت از این طریق هم اکنون می‌توانید با ما تماس بگیرید.